Тасма таржымалы

"Тасма таржымалы" уктуруусу Совет учурундагы жана азыркы мезгилдеги жаңы чыгып жаткан тасмалар туурасында кеңири маалымат берип, алардын тартылуу таржымалдарына токтолот. Азыркы доор менен абалкы доордогу тасмалардын тартылуу иштери салыштырылат.