Бейпил түн

Түнкү адабий-музыкалуу уктуруусу. Жашоо, турмуш, сүйүү, мамилелер тууралуу чакан аңгеме, новелла жанрындагы көркөм баяндар, ой-толгоолор.