Тарыхый инсан

Кыргыз элинин тарыхына,көөнөрбөс маданиятына опол-тоодой иш жасап, мамлекеттүүлүктү сактоого , агартууга салым кошкон тарыхта аты алтын тамгалар менен жазылып, изи калган баатырлар, акылмандар, илимпоздор, элчилер, мамлекеттик ишмерлер тууралуу маалыматтар Кыргыз радиосунун “Тарыхый инсан” уктуруусунда.