Асылзат

Жалпы кыргыз элинин сыймыгы болгон, белгилүү айымдардын бейнесин чагылдырган уктуруу. Ар бир аялзатынын алып жүрон жүгу оор. Аны баалай билүү, барктай билүү коомчулуктун милдети. Элибизге кеңири болгон айымдар тууралуу даярдалган чыгарылыштар назарыңыздарга сунушталат.

Жаңылыктар