• Амина Акматова
  • Мен жөнүндө: Мен табышмактуу,сырдууларды жактырам. Ошол себептен озгөчө тарыхы бар адамдарды жакшы көрөм.
  • Бред Питт же Камчы Сарыбаев? Бред Питт кыргызымдан айлансын, Камчы Сарыбаев!
  • Мен өзүмдү...(эмнеге окшоштурасыз?) Көлдүн кызымын да,ошондуктан сууда алыска багыт алган кемеге окшоштурам
  • Эфирде мен... Сууда сүзгөн балыктай.
  • Шиш таканы канча саат кийип жүрө аласыз? Көп кийип рекорд деле коюп коюшум мүмкүн, эгер маанилүү болсо )))
  • Миң кыял FM бул - Таттуу кыялдардын ордосу.
  • Инстаграмдан байланышсак болот: akmatovaamina