• Элдана Элебаева
  • Мен жөнүндө: Музыканы жөн эле укпастан анын ыргагына жараша бийлегендер-музыканын тилин мыкты түшүнгөндөр! Мен ошондой адамдардын катарындамын!
  • Каш терүү же кирпик чаптоо? Биринчи кашты терип анан кирпик чаптасам аябай сулуу болуп калам. Бирок боенбосом андан да сулуу...)))
  • Мен өзүмдү...(эмнеге окшоштурасыз?) “Ну, погоди!” мультфильмдеги коёнго окшоштурам...
  • Сиз көп түшкөң маршрутка: Канчалык тыгын экендигинге карабастан көп түшкөн, жакшы көргөн маршруткам “173” жана “218”
  • Эң баалуу белек? Апамдын жарык жашоону белек кылгандыгы...өзгөчө баалуу...
  • Миң кыял FM бул - кыргыз элин сүйүп, кызмат кылган радио!
  • Байланышуунун дагы бир жолу, инстаграм: eldanaelebaeva