Телепередачи

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Биринчиде музыка

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

реклама, анонс

9:10

Түз байланыш

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

реклама, анонс

10:10

Мекендештер

10:30

радиокузот

10:38

реклама, анонс

10:40

Актуальный разговор

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:07

Актуальный разговор

11:27

реклама,анонс

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:41

Аба ырайы,анонс

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Эфир жана мезгил

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:24

Реклама,анонс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

футбол ааламы

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Экономика

21:00 сейчас в эфире

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:20

Шак жүрүш ток-шоу

23:17

Аба ырайы,анонс

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Биринчиде музыка

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

реклама,анонс

9:10

Прямая связь

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Билим жолу

10:30

Улуттук Банк билдирет

10:40

Маанилүү маек

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:07

Маанилүү маек

11:27

Реклама,анонс музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:41

Аба ырайы,анонс

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Эфир жана мезгил

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

Точка зрения

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

футбол ааламы

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Чарба news

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

Точка зрения

23:16

Аба ырайы,анонс

23:18

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Биринчиде музыка

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

реклама, анонас

9:10

Түз байланыш

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

реклама, анонас

10:10

Өлкө багыты

10:30

Реклама,анонс

10:32

Радиокүзөт

10:40

Актуальный разговор

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:05

Актуальный разговор

11:25

Биринчиде музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:45

Дуйнөлүк жаңылыктар

11:50

Эфир жана мезгил

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:24

Реклама,анонс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

футбол ааламы

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Вектор

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:20

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:03

Аба ырайы,анонс

23:05

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Биринчиде музыка

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

реклама, анонс

9:10

1-кабылдама

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Жашыл мурас

10:30

Радиокүзөт

10:38

Реклама,анонс

10:40

Маанилүү маек

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:05

Маанилүү маек

11:25

Биринчиде музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:41

Аба ырайы,анонс

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Эфир жана мезгил

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокүзөт

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

Точка зрения

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Негизги маселе

19:00

Биринчиде жаңылыктар

19:05

Негизги маселе

19:30

футбол ааламы

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Кыргыз өндүрүшү

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:20

Точка зрения

23:17

Аба ырайы,анонс

23:19

Биринчиде музыка

23:59

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Биринчиде музыка

7:00

Таңкы Кыргызстан

7:05

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Таңкы Кыргызстан

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:07

Таңкы Кыргызстан

9:00

Новости на Биринчи радио

9:07

реклама,анонс

9:10

Эл ѳкүлү

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:07

Реклама,анонс

10:10

Санарип инсан

10:30

Актуальный разговор

11:00

Биринчиде жаңылыктар

11:07

Актуальный разговор

11:27

Биринчиде музыка

11:30

Новости на Биринчи радио

11:40

Реклама,анонс

11:41

Аба ырайы,анонс

11:45

Дүйнөлүк жаңылыктар

11:50

Эфир жана мезгил

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Радиокузот

15:24

Реклама,анонс, музыка

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

18:00

Кыргызстан

18:30

Жума кутбасы

19:00

ВВС дүрбүсүндѳ

19:30

футбол ааламы

20:00

Күн жыйынтыгы

20:40

Аймактар

21:00

Итоги дня

21:30

Инсанат

22:00

ВВС news

22:06

Реклама, анонс

22:10

Биринчиде жаңылыктар

22:15

Новости на Биринчи радио

22:20

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:17

Аба ырайы,анонс

23:22

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Анонс,аба-ырайы

6:07

Биринчиде музыка

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Аймактар

7:25

реклама,анонс

7:30

Новости на Биринчи радио

7:40

Билим жолу

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:08

Реклама,анонс

8:10

Радиокүзөт

8:18

Маанилүү маек

8:58

Реклама,анонс

9:00

Новости на Биринчи радио

9:05

Негизги маселе

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:10

Туура сѳз

10:30

Эл куту

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Вектор

11:30

Радионун архивинен

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Актуальный разговор

12:50

Биринчиде музыка

13:00

Новости на Биринчи радио

13:10

Өлкө багыты

13:50

Спортивная неделя

14:00

Дүйнөлүк жаңылыктар

14:10

Особое мнение

14:50

Биринчиде музыка

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Жашыл мурас

15:30

Түркия үнү

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

ВВС sport news

16:10

Эфирдеги экоо

17:10

Реклама, анонс, музыка

17:20

Элемент

18:00

Апта

18:40

Туура сѳз

19:00

Апта

19:30

Футбол ааламы

20:00

"Жаштар сааты" ток- шоу

20:57

реклама,анонс

21:00

ВВС news

21:06

Точка зрения

22:00

Кытай терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Биринчиде музыка

6:50

Анонс,аба-ырайы

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Аймактар

7:25

Реклама,анонс

7:30

Новости на Биринчи радио

7:40

Жашыл мурас

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:08

Реклама,анонс

8:10

Радиокүзөт

8:18

Манилүү маек

8:58

Реклама,анонс

9:00

Новости на Биринчи радио

9:05

Негизги маселе

10:00

Биринчиде жаңылыктар

10:10

Туура сѳз

10:30

Эл куту

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Кыргыз өндүрүшү

11:30

Радионун архивинен

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Актуалдуу маек

12:50

Биринчиде музыка

13:00

Новости на Биринчи радио

13:08

Реклама, анонс

13:10

Өлкө багыты

13:50

Спортивная неделя

14:00

Дүйнөлүк жаңылыктар

14:10

Особое мнение

14:50

Биринчиде музыка

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:08

Реклама,анонс

15:10

Экономика

15:30

Түркия үнү

16:00

Реклама, анонс

16:05

BBC sport news

16:10

Эфирдеги экоо

17:10

Реклама,анонс, музыка

17:20

Элемент

18:00

Апта

18:40

Санарип инсан

19:00

Апта

19:30

Мекендештер

20:00

Жаштар сааты

20:57

Реклама,анонс

21:00

BBC News

21:06

"Шак жүрүш" ток-шоу

22:00

Кытай терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни