Брендинг

Уважаемые партнеры!

Для Вашего удобства, ниже представлена информация о правилах использования официального логотипа КТРК.

  • - КТРКнын эн белгиси уникалдуу фирмалык белгиден жана шрифттик жазуудан турат.
  • - Аталышы белгинин астында жазылган.
  • - Тексттик бөлүктү башка шрифт менен терүүгө, көлөмүн өзгөртүүгө жана белгиден бөлөк колдонууга болбойт.
  • - КТРКнын эн белгисинин негизги түсү ак.
  • - Түссүз вариантта басып чыгаруу күңүрт боз түсү колдонулат: CMYK - 36, 29, 31, 0; RGB - 163, 163, 163