О проекте
60-70-80-жылдардагы Кыргыз музыкасынын алтын казынасын түзгөн ырларды азыркы жаш аткаруучуларга обонун жана сөзүн туура ырдап чыкканга багыттаган жаңы долбоор "АБАЗ" жакында Маданият Тарых Тил каналында...
Выпуски