Телепередачи

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

12:00

Түгөйлөр таймашы (повтор)

13:00

Музыка

13:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кыргызстан жылдызы. Күндөлүк Баткен облусу

22:00

One travel (оригинал)

22:25

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

12:00

Музыка

13:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кыргызстан жылдызы. Күндөлүк Ош облусу

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

12:00

Музыка

13:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кыргызстан жылдызы. Күндөлүк Жалал-Абад облусу

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

12:00

Музыка

13:00 сейчас в эфире

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кыргызстан жылдызы. Күндөлүк Талас облусу

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

12:00

Музыка

13:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кыргызстан жылдызы. Күндөлүк Нарын облусу

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

“Алтынчы күнү кечинде”

21:00

Кыргызстан жылдызы. Күндөлүк Ысык-Көл облусу

22:00

Концерт Динара Тилекеева (оригинал)

23:20

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Беш ыргай

09:20

Таңкы музыка

10:00

Жаңы ысым

10:20

Музыка

11:00

Ретро музыка

11:20

Музыка

12:00

“Алтынчы күнү кечинде” (повтор)

13:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

“Түгөйлөр таймашы”

22:00

“Кыргызстан жылдызы” Күндөлүк Чүй-Бишкек

22:30

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Түнкү музыка

3:00

Жаңы ысым

3:20

Түнкү музыка