Программа передач

6:58 ГИМН
7:00 Кундарек
7:10 Это интересно
7:20 Ала-Тоо Live
7:50 Кызыктар дүйнөсү
8:00 Новости
8:10 Дүйнөлүк жаңылыктар
8:20 Ала-ТооLive сейчас в эфире
8:45 Мировые новости
9:00 Күндарек
9:20 Кызыктар дүйнөсү
9:30 Новости
9:40 Дүйнөлүк жанылыктар
10:00 Күндарек
10:20 Ала-Тоо Live
10:45 Мировые новости
11:00 Новости
11:20 "Өнүгүүгө карай" (атайын репортаж)
11:30 Күндарек
11:40 Кызыктар дүйнөсү
12:00 Мировые новости
12:20 Ала-ТооLive
12:45 Кундарек
13:00 Күндарек
13:20 Ала-ТооLive
13:45 Новости
14:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
14:20 Ала-Тоо Live
14:45 Мировые новости
14:55 Өнүгүүгө карай (атайын репортаж)
15:00 Новости
15:20 Ала-Тоо Live (Дебат)
15:50 Дүйнөлүк жаңылыктар
16:00 "Манилүү маек"
16:20 Күндарек
16:30 Мировые новости
16:40 Это интересно
16:50 Жаратман, Ролик
17:00 Күндарек
17:20 Ала-Тоо Live
17:45 Новости
18:00 Мировые новости
18:10 Эл дөөлөтү-эмгек
18:30 ИП «Ала-Тоо»
19:10 Жаратман
19.20 Дүйнөлүк жаңылыктар
19:30 Ала-Тоо Live
20:00 Это интересно
20:10 Ала-Тоо Live
20:35 Новости
20:45 Бизде
21.00 "Ала-Тоо" МП
21:45 Атайын репортаж
22:00 Ала-Тоо Live
22:30 ИП «Ала-Тоо»
23:10 Кызыктар дүйнөсү
23:20 Күндарек
23:30 Дүйнөлүк жаңылыктар
23:40 Новости
0:00 «Ала-Тоо» МП
0:50 Это интересно
1:05 Дүйнөлүк жанылыктар
1:40 Новости
1:55 Без комментариев
2:00 Күндарек
2:25 Ала-Тоо Live
3:00 ИП «Ала-Тоо»
3:40 Кызыктар дүйнөсү
4:00 Ала-Тоо Live
4:25 Новости
4:35 Мировые новости
4:45 Кызыктар дүйнөсү
5:00 «Ала-Тоо» МП
5:50 Это интересно
6:00 Ала-Тоо Live
6:30 Мировые новости
6:40 Кызыктар дүйнөсү