Программа передач

6:58 ГИМН
7:00 Кундарек
7:10 Мировые новости
7:30 Ала-Тоо Live
8:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
8:10 Кызыктар дүйнөсү
8:25 Атайын Репортаж
8:353 Новости 8:45
Мировые новости 9:003 Күндарек сейчас в эфире
9:10 Это интересно
9:20 Новости
9:40 Кызыктар дүйнөсү
10:00 Күндарек
10:10 Это интересно
10:20 Новости
10:30 Мировые новости
10:40 Күндарек
11:00 Новости
11:15 Ала-Тоо Live
11:40 Күндарек
11:50 Бизде
12:00 Мировые новости
12:15 Ала-Тоо Live
12:45 Күндарек
13:00 Новости
13:15 Ала-Тоо Live
13:40 Это интересно
14:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
14:15 Ала-Тоо Live
14:40 Күндарек
14:50 Мировые новости
15:00 Новости
15:15 Ала-Тоо Live
15:30 Новости
15:40 Это интересно
15:50 Кызыктар дүйнөсү
16:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
16:15 Ала-Тоо Live
16:40 Новости
16:50 Это интересно
17:00 Күндарек
17:15 Ала-Тоо Live
17:45 Күндарек
18:00 Мировые новости
18:10 Интервью
18:20 Это интересно
18:35 Кызыктар дүйнөсү
18:45 Новости
19:00 "Өнүгүүгө карай"
19:30 «Аспекты безопасности»
19:40 Ден- соолукта болуңуз
20:00 Новости
20:10 Это интересно
20:20 Биздин экономика
20:40 Дүйнөлүк жанылыктар
21:00 Итоги недели
22:00 "Мыйзам жана коом"
22:20 Кызыктар дүйнөсү
22:30 Күндарек
22.45 Дүйнөлүк жанылыктар
23:00 Это интересно
23:10 Новости
23:25 Мировые новости
23:35 Ала-Тоо Live
0:00 Итоги недели
1:05 Ала-ТооLive
1:30 Новости
1:45 Күндарек
1:55 Без комментариев
2:00 Это интересно
2:10 Новости
2:25 Кызыктар дүйнөсү
2:40 Күндарек
3:00 Итоги недели
4:00 Ала-Тоо Live
4:30 Новости
4:50 это интересно
5:00 Итоги недели
6:00 Это интересно
6:10 Мировые новости
6:20 Күндарек
6:40 Кызыктар дүйнөсү