Программа передач

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Новости
7:10 "Чиркин өмүр". Сериал. 16-серия
7:49 "Убада". КР эл акыны, драматург Ж. Садыков ("Кыргызфильм")
8:30 Фильм для детей. "Приключение Паддингтона" сейчас в эфире
10:00 Күндарек
10:15 "Шабдалы 18". Сериал. 17-серия
10:57 "Сурнай. Камыш сурнай"
11:06 "Маймылдар планетасы". Көркөм фильм
13:00 Новости
13:15 Художественный фильм
14:45 "Жүңгөгө сапар"
15:20 Короткометражный художественный фильм
15:55 "Жезнай"
16:00 "Актуальный разговор"
16:20 "Жаныбарлар дүйнөсү"
16:50 "Маанай"
17:00 Күндарек
17:10 "Жүрөктөгү бороон". "Учур" театрынын спектакли
18:30 "Ала-Тоо". Информационная программа
19:05 "Кыргызга кызмат кылгандар". Буудайбек Сабыр уулу
19:35 "КР эл артисти, кинооператор М. Мусаевге 80 жыл. "Эсимде калган кинокадрлар" ("Кыргызфильм")
20:00 "Шабдалы 18". Сериал. 18-серия
20:43 "Спорт сыймыктары". Алексей Немов
21:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
21:45 "Человек и художник". Ш. Таиров ("Кыргызтелефильм")
22:00 "Би-Би-Сиден" дүйнөлүк жаңылыктар
22:20 Международный фестиваль "Tengri music". Часть 1-я
23:25 "До + Фа". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")
1:09 Художественный фильм. Часть 2-я
3:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
3:30 Художественный фильм
5:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
5:40 "Акбаранын көз жашы". Көркөм фильм. 1-бөлүм ("Кыргызтелефильм")