Программа передач

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:08 Сонун ыр
7:10 Көңүлдүү көнүгүү
7:12 Насыят
7:15 Познавайка
9:17 Мультсериал
9:39 Мультсериал
10:01 Мультсериал
10:12 Мультсериал КР сейчас в эфире
10:22 Мультсериал КР
10:31 Мультфильмы
11:43 Жаныбарым жан досум
11:46 Давайте рисовать!
12:14 Mult Time
15:02 Мультфильмы
16:16 Саякатчы сары кыз
16:19 Сонун ыр
16:21 Мультфильмы
18:00 Развлечёба
20:02 Мультсериал КР
20:09 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!