Программа передач

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:10 Көңүлдүү көнүгүү
7:12 Адептүү бол
7:15 Познавайка
9:17 Мультсериал
9:41 Сонун ыр
9:43 Мультсериал
10:05 Мультсериал КР
10:09 Мультсериал
10:10 Мультсериал
10:35 Мультсериал КР
10:48 Мультсериал КР
10:57 Копилка фокусов
11:23 Билесиңби
11:43 Muz-Time
11:52 Сонун ыр
11:54 Мультсериал
12:00 Mult Time
15:02 Мультфильмы
16:31 Сонун ыр
16:33 Мультфильмы
17:56 Сонун ыр
18:00 Развлечёба
20:00 Мультсериал КР
20:13 Мультсериал КР
20:20 Мультфильмы сейчас в эфире
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!