Программа передач

6:00 Станциянын ачылышы.КРнын Гимни
6:03 Эл куту
6:18 Ретро музыка
6:52 Радиокүзөт
7:00 Таңкы бурулуш
7:01 Биринчиде жаңылыктар
7:06 Таңкы бурулуш
7:31 Новости на Биринчи радио
7:36 Таңкы бурулуш
8:00 Биринчиде жаңылыктар
8:05 Реклама,анонс
8:08 Таңкы бурулуш
8:30 Биринчиде жаңылыктар
8:35 Негизги маселе
8:40 Реклама,анонс
8:41 Негизги маселе
9:10 Реклама,анонс
9:11 Негизги маселе
9:30 Азаттык
10:30 Биринчиде жаңылыктар
10:40 Реклама,анонс
10:41 Дүйнөдө...
10:47 Аба ырайы,анонс
10:49 Радиокүзөт
10:58 Реклама,анонс
11:00 Новости на Биринчи радио
11:10 Сегодня
11:13 Реклама,анонс
11:15 Актуалдуу маек
11:58 Реклама,анонс
12:00 Биринчиде жаңылыктар
12:10 Реклама,анонс
12:11 Радиоклиника 118
12:40 Реклама,анонс
12:41 Радиоклиника 118
13:00 Элемент
13:10 Реклама,анонс
13:11 Элемент
13:40 Биринчиде жаңылыктар
13:50 Новости на Биринчи радио
14:00 Кытай терезеси
15:00 Биринчиде жаңылыктар
15:10 Зарубежные новости
15:16 Эфир жана мезгил
15:26 BBC sport news
15:30 Түркия үнү
16:00 "Шак жүрүш" ток-шоу
16:57 Реклама,анонс
17:00 Кыргызстан
17:10 Реклама,анонс
17:11 Кыргызстан
17:40 Реклама,анонс
17:41 Кыргызстан
18:00 Кыргызстан
18:10 Реклама,анонс
18:11 Кыргызстан
18:30 Актуалдуу маек
19:00 BBC дүрбүсүндө
19:30 Күн жыйынтыгы
19:40 Реклама,анонс
19:41 Күн жыйынтыгы сейчас в эфире
20:00 Азаттык
21:00 Итоги дня
21:30 Азаттык
22:00 BBC News
22:06 Биринчиде жаңылыктар
22:11 Новости на Биринчи радио
22:16 Реклама,анонс
22:19 "Шак жүрүш" ток-шоу
23:16 Аба ырайы,анонс
23:18 Биринчиде музыка
23:58 Станциянын жабылышы.КРнын Гимни