Обончу, аткаруучу Жолдошбек Мамажановдун 70 жылдыгына карата эскерүү / Маданият майданы 14 Янв, 2022 3532