Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган Би-Би-Си чыгарылышы жакында 22 Нояб, 2017 7491

Би-Би-Си сапарында  дүйнөнү Кыргызстанга таанытып, Кыргызстанды дүйнө менен байланыштырабыз. Темабыз, Октябрь революциясынын 100 жылдыгы